Werkwijze

Wanneer u overweegt het werk door KlusExact uit te laten voeren, dan kunt u Wilfred Vasseur bellen via 06-14905557 of een email sturen aan w.vasseur@klusexact.nl . Wilfred maakt graag een afspraak om bij u thuis, of op locatie als het werk buitenshuis plaats vindt, kennis te maken en uw wensen door te nemen. KlusExact denkt desgewenst mee over hoe de opdracht het beste kan worden uitgevoerd en geeft daarbij advies en informatie om tot een optimaal resultaat te komen.

Vervolgens maakt KlusExact voor u vrijblijvend een passende offerte. Als u gebruik wilt maken van onze aanbieding, dan ontvangt KlusExact graag een getekend exemplaar van deze offerte retour. Vervolgens plant KlusExact, in samenspraak met u, de uit te voeren werkzaamheden in. U kunt tijdens de werkzaamheden en de oplevering aangeven of alles conform offerte en naar uw tevredenheid is uitgevoerd. Als de werkzaamheden voltooid zijn, levert KlusExact het werk bij u op met 1 jaar garantie, gerekend vanaf de opleverdatum.